Kancelaria Adwokacka
Adwokat Anna Wojtas
w Nysie i Paczkowie

Prawo rodzinne

Kancelaria zajmuje się również doradztwem i reprezentacją w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Prowadzi m.in sprawy o rozwód, separację, podziału majątku dorobkowego, alimenty, władzę rodzicielską, ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz ubezwłasnowolnienia- zakres prowadzonych przez nas na co dzień spraw rodzinnych jest szeroki. W sytuacji, gdy wytoczenie sprawy sądowej jest nieuniknione, warto zlecić sprawę profesjonalnemu adwokatowi, który poprowadzi sprawę rodzinną rzetelnie i fachowo. Sprawy rodzinne często związane są z dużym napięciem emocjonalnym stron, dlatego też warto, by adwokat, który doskonale zna prawo rodzinne, reprezentował stronę- adwokat pełni wtedy rolę osoby niezaangażowanej w sprawę uczuciowo i będzie miał lepszy ogląd na sytuację. Doświadczony prawnik w prawie rodzinnym określi też jakie są szanse na wygraną sprawy i jakie kroki prawne należy podjąć.

Jeśli szukasz adwokata w Nysie lub Paczkowie specjalizującego się w prawie rodzinnym, skontaktuj się ze mną, by umówić spotkanie, przedstawię najlepsze możliwe rozwiązanie.

Zakres spraw rodzinnych i opiekuńczych:

– rozwód z orzekaniem o winie
– rozwód bez orzekania o winie
– rozdzielność majątkowa
– podział majątku
– podział majątku w konkubinacie
– zwrot nakładów z majątku osobistego jednego małżonka na majątek wspólny
– zwrot nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków
– separacja
– ustalenie macierzyństwa; zaprzeczenie macierzyństwa
– ustalenie ojcostwa
– zaprzeczenie ojcostwa;
– powierzenie władzy rodzicielskiej
– pozbawienie władzy rodzicielskiej
– zawieszenie władzy rodzicielskiej
– ograniczenie władzy rodzicielskiej
– ustalenie lub zakaz kontaktów z dzieckiem
– roszczenia alimentacyjne, w tym obniżenie i podwyższenie alimentów
– wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego,
– ustanowienie rozdzielności majątkowej
– opieki kurateli nad dzieckiem
– zarząd majątkiem dziecka , w tym wydanie przez sąd zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka
– rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka.

Działalność zawodowa prowadzona przez Kancelarię Adwokacką obejmuje m.in.:

Udzielanie porad prawnych

Reprezentowanie Klientów przed sądami i innymi instytucjami

Sporządzanie pism

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Nysa, ul. Fryderyka Szopena 11/7
(wejście obok hotelu Fryderyk )

Paczków. Ul. Rynek 9

Paczków. Ul. Rynek 9