Kancelaria Adwokacka
Adwokat Anna Wojtas
w Nysie i Paczkowie

Cennik

Porady prawne, sporządzenie pism, prowadzenie sprawy – cena

Zapraszam do zapoznania się z cennikiem Kancelarii. Cennik został przygotowany w celu umożliwienia Państwu szacunkowego określenia wynagrodzenia Kancelarii. Całkowity koszt prowadzenia sprawy jestem w stanie wskazać po zapoznaniu się ze stanem faktycznym Państwa sprawy. Wysokość wynagrodzenia i sposób rozliczeń uzgadniam na początku współpracy, uwzględniając preferencje i oczekiwania moich Klientów oraz charakter sprawy. Honorarium za każdą usługę (porada prawna, prowadzenie sprawy sądowej, sporządzenie pisma procesowego, bądź innego) ustalam indywidualnie. Na cenę, wpływ ma przede wszystkim, stopień skomplikowania sprawy, jej charakter. Zapewniam czytelny schemat kosztów w każdej prowadzonej przez siebie sprawie.

Wychodząc naprzeciw osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, wprowadziłam możliwość zapłaty ustalonej kwoty w ratach. Liczba rat i okres spłaty, ustalane są indywidualnie.

Cennik podstawowy dla klientów indywidualnych

Porada prawna

Koszt porady prawnej wynosi 200 zł.

Pisma procesowe, wezwania przedsądowe,

Koszt sporządzenia pisma procesowego, np. pozwu, apelacji, wniosku czy wezwania zależy od stopnia skomplikowania zagadnienia (stanu faktycznego) oraz terminu, w którym pismo musi zostać przygotowane. Informację o stawce wynagrodzenia można uzyskać drogą telefoniczną lub po przesłaniu zapytania e-mailem.

Sprawy sądowe

Koszt prowadzenia sprawy sądowej (np. spadkowej czy o alimenty) jest za każdym razem ustalany indywidualnie i zależy od charakteru sprawy oraz stopnia jej skomplikowania. Podejmuję się zarówno kompleksowego prowadzenia spraw, jak i wykonania poszczególnych czynności w sprawie, takich jak np.:

  • reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym przed policją, prokuraturą
  • reprezentowanie przed sądem rejonowym, okręgowym (pierwszej instancji)
  • reprezentowanie przed sądem okręgowym, apelacyjnym (drugiej instancji)

Z uwagi na różnorodność spraw i konieczność poznania stanu faktycznego sprawy, proszę o kontakt drogą telefoniczną lub przez e-mail.

Negocjacje

Koszt udziału Kancelarii w negocjacjach uzależniony jest od typu sprawy oraz czasochłonności. Może być rozliczany według stawki godzinowej lub ryczałtowo, za całość obsługi.

SYSTEMY ROZLICZEŃ

Pracując dla moich Klientów, stosuję następujące systemy rozliczeń:

Wynagrodzenie ryczałtowe

Ta forma rozliczeń obejmuje jednorazową opłatę za prowadzenie danej sprawy (w danej instancji sądowej, za przygotowanie pisma ). Zawierana umowa określa z góry zakres czynności Kancelarii objętych wynagrodzeniem ryczałtowym. Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od czasu trwania zlecenia.

Wynagrodzenie godzinowe

Wynagrodzenie obliczane w oparciu o stawkę godzinową stanowi iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie i uprzednio ustalonej stawki godzinowej. W ramach tej formy rozliczeń Klient otrzymuje na koniec każdego miesiąca lub po wykonaniu zleconego zadania szczegółowe zestawienie podjętych przez Kancelarię działań.

Wynagrodzenie za sukces (success fee)

Proponowana w ramach tego systemu forma rozliczenia obejmuje ustaloną z Klientem obniżoną kwotę wynagrodzenia bazowego oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy. Dodatkowe wynagrodzenie Kancelarii (określone np. procentowo) jest zależne od wygranej w konkretnej sprawie (np. procent od kwoty zasądzonej na rzecz Klienta przez sąd).

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią. Jeżeli chcą Państwo poznać orientacyjną cenę za prowadzenie konkretnej sprawy, proszę o przysłanie wiadomości e-mail opisując zwięźle stan faktyczny sprawy, która miałyby być objęta zleceniem.

Działalność zawodowa prowadzona przez Kancelarię Adwokacką obejmuje m.in.:

Udzielanie porad prawnych

Reprezentowanie Klientów przed sądami i innymi instytucjami

Sporządzanie pism

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Nysa, ul. Fryderyka Szopena 11/7
(wejście obok hotelu Fryderyk )

Paczków. Ul. Rynek 9

Paczków. Ul. Rynek 9