Kancelaria Adwokacka
Adwokat Anna Wojtas
w Nysie i Paczkowie

Prawo pracy

Kancelaria Adwokacka oferuje Państwu kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa pracy. Reprezentujemy Klientów, zarówno pracowników jak i pracodawców, przed sądami organami państwowymi, bierze udział w negocjacjach i mediacjach. Kancelaria sporządza pisma procesowe m.in wnioski i pozwy, wezwania do zapłaty. W każdym przypadku kierujemy się wyłącznie dobrem Klienta.

Zakres spraw :

  • ustalenia istnienia stosunku pracy

  • zawarcia umowy o pracę

  • wypowiedzenia umowy o prace

  • rozwiązania umowy o pracę (pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pozew o odszkodowanie, o przywrócenie do pracy, pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne)

  • ustalenia treści umowy o pracę

  • odszkodowanie za mobbing, dyskryminacje

  • odszkodowanie za wypadki przy pracy

  • sprostowanie świadectwa pracy

  • o zapłatę wynagrodzenia i innych składników tj. godziny nadliczbowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, odprawa

  • wypowiedzeń zmieniających

Działalność zawodowa prowadzona przez Kancelarię Adwokacką obejmuje m.in.:

Udzielanie porad prawnych

Reprezentowanie Klientów przed sądami i innymi instytucjami

Sporządzanie pism

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Nysa, ul. Fryderyka Szopena 11/7
(wejście obok hotelu Fryderyk )

Paczków. Ul. Rynek 9

Paczków. Ul. Rynek 9