Kancelaria Adwokacka
Adwokat Anna Wojtas
w Nysie i Paczkowie

Prawo karne, karno- skarbowe, wykroczenia

Kancelaria oferuje szeroki wachlarz usług Klientom potrzebującym pomocy w zakresie prawa karnego. Chodzi zarówno o rzetelną reprezentację przed sądami i wszystkimi organami dotyczącymi danego postępowania, jak i sporządzanie pism procesowych, np. wniosków, apelacji, zażaleń itd. W każdym przypadku kierujemy się wyłącznie dobrem Klienta.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie obrony osób podejrzanych i oskarżonych w sprawach karnych i sprawach karno- skarbowych jak i obwinionych w sprawach o wykroczenia.

Kancelaria pomaga pokrzywdzonym, oskarżycielom prywatnym i oskarżycielom posiłkowym we wszelakich sprawach karnych

Kancelaria udziela porad prawnych w zakresie prawa karnego, reprezentuje klientów przed sądami i wszystkimi organami na każdym etapie postępowania w sprawach karnych ( przygotowawczym i sądowym), sporządza zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, sporządza pisma procesowych np. zażalenia, apelacje, przygotowuje wnioski w postępowaniu karnym wykonawczym (np. wniosek o odroczenie wykonania kary, wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie, wniosek o zawieszenie wykonania kary).

Zakres spraw karnych

 • jazda pod wpływem alkoholu

 •  jazda pod wpływem narkotyków

 • posiadanie narkotyków

 • handel narkotykami

 • fałszowanie dokumentów

 • fałszowanie pieniędzy

 • kradzieże i kradzieże z włamaniem

 • rozboje i pobicia

 • znęcanie się

 • nękanie i groźby

 • zabójstwa

 • oszustwa

 • wyłudzenia

 • przywłaszczenia

 • zniesławienie, znieważanie

 • wypadki komunikacyjne

 • sprawy karnoskarbowe

 • odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie lub skazanie

 • zakłócanie porządku publicznego

 • popełnienie błędów medycznych

 • stalking

 • naruszenie miru domowego

 • sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie

 • sprawy o przerwę i odroczenie wykonania kary,

Działalność zawodowa prowadzona przez Kancelarię Adwokacką obejmuje m.in.:

Udzielanie porad prawnych

Reprezentowanie Klientów przed sądami i innymi instytucjami

Sporządzanie pism

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Nysa, ul. Fryderyka Szopena 11/7
(wejście obok hotelu Fryderyk )

Paczków. Ul. Rynek 9

Paczków. Ul. Rynek 9