Kancelaria Adwokacka
Adwokat Anna Wojtas
w Nysie i Paczkowie

Prawo cywilne

Kancelaria zajmuje się również doradztwem i reprezentacją w sprawach cywilnych. Prowadzi m.in sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, odszkodowania, zadośćuczynienia, eksmisje, ochrony własności, zasiedzenia nieruchomości, ustanowienia służebności, odwołanie darowizny. Ponadto Kancelaria sporządza wezwania do zapłaty, wezwania do ugodowego zakończenia sporu jak i pisma procesowe np. pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia itd. W każdym przypadku kierujemy się wyłącznie dobrem Klienta.

Zakres spraw cywilnych

  •  zadatek,
  •  zaliczka,
  •  ustanowienie służebności przesyłu,
  •  ustanowienie służebności gruntowych (droga konieczna).
  •  odszkodowania,
  •  zadośćuczynienia,
  •  sprawy o zapłatę,
  •  zniesienie współwłasności,
  •  zasiedzenie,
  •  odwołanie darowizny,
Działalność zawodowa prowadzona przez Kancelarię Adwokacką obejmuje m.in.:

Udzielanie porad prawnych

Reprezentowanie Klientów przed sądami i innymi instytucjami

Sporządzanie pism

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Nysa, ul. Fryderyka Szopena 11/7
(wejście obok hotelu Fryderyk )

Paczków. Ul. Rynek 9

Paczków. Ul. Rynek 9