Kancelaria Adwokacka
Adwokat Anna Wojtas
w Nysie i Paczkowie

Błąd w sztuce lekarskiej

Kancelaria Adwokacka oferuje Państwu kompleksową pomoc prawną w zakresie błędów w sztuce lekarskiej. Reprezentuje Klientów o w postepowaniach karnych wszczętych na skutek błędu lekarskiego na każdym jego etapie (przygotowawczym jak i sądowych).
Jak również w sprawach cywilnych związanych z błędem w sztuce lekarskiej zarówno na etapie postepowania przedsądowego, w tym w postępowaniach prowadzonych przed Wojewódzkimi Komisjami do Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jak i na etapie postępowania sądowego. Kancelaria również bierze udział w negocjacjach i mediacjach. Kancelaria sporządza pisma procesowe m.in pozwy, odpowiedzi na pozew, wezwania do zapłaty, wnioski o ustalenie zdarzenia medycznego. W każdym przypadku kierujemy się wyłącznie dobrem Klienta.
Działalność zawodowa prowadzona przez Kancelarię Adwokacką obejmuje m.in.:

Udzielanie porad prawnych

Reprezentowanie Klientów przed sądami i innymi instytucjami

Sporządzanie pism

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Nysa, ul. Fryderyka Szopena 11/7
(wejście obok hotelu Fryderyk )

Paczków. Ul. Rynek 9

Paczków. Ul. Rynek 9